red point Преброяване на посетителите

p4

Нашият специализиран софтуер за преброяване и контролиране на посетителите в търговски обекти може да се използва за различни видове обекти и пространства – молове, търговски центрове, магазини, ресторанти, кафенета, дискотеки, казина, изложбени щандове, шоуруми, банкови офиси, развлекателни центрове.

Системата е предназначена в реално време да регистрира влизащите и излизащите клиенти в рамките на определена зона на наблюдение от обекта. Основната цел е обективно измерване на посещаемостта на търговските обекти. Получените данни могат да се използват за:

  • Определяне на точния брой на посетителите, които влизат в обекта/магазина;
  • Дефиниране на пикови часове или сезони;
  • Оптимално управление на ресурсите и стоковите наличности преди най-натоварените периоди – да се подсигури асортимент, достатъчна наличност и необходим персонал, за да бъдат обслужени качествено всички посетители; 
  • Определяне на подходящите времеви интервали за провеждане на рекламни и промоционални кампании;
  • Оценяване на ефективността на определена маркетингова кампания или търговска стратегия – измерване на съотношението на ръста в посетителския трафик след старта на рекламата спрямо нивото на трафик преди нейния старт;

Камерата регистрира броя на хората, които преминават от една определена зона в друга и обратно. За да функционира тази опция е нужно да има две области и да се определи посоката на движение: от зона 1 към зона 2 – пристигане, от зона 2 към зона 1 излизане (или обратното). Камерата регистрира всяко движение на обект, който отговаря на определени размери и параметри, в която и да е посока. Софтуерът се обновява в реално време със съвпадение на влизане и излизане на човекопоток.

  • Софтуерът позволява автоматично изпращане на e-mail, с дневен отчет за посещенията.
  • Дистанционен достъп и управление през Интернет.
  • Проследяване на логове в реално време и с възможност за търсене по даден критерий: име на камера и/или период от време.

За спазване на разпоредбите за безопасност може да се използва опцията за контролиране броя на едновременно пребиваващите в обекта хора. Базовите настройки включват задаване на максимален брой на клиентите и служителите, които камерата може да регистрира на Вход, без те да са излезли на Изход. След надвишаване на бройката, на екрана на програмата ще се изпиши надпис: МОЛЯ, ИЗЧАКАЙТЕ. След достигане на бройка, по-малка от зададената в софтуера, надписа на екрана ще се промени на ЗАПОВЯДАЙТЕ.

 

s1

s12

 

Разполагате с един изключително полезен инструмент за определяне на коефициента на конверсия, т.е. съотношението между общия брой на посетителите в обекта/магазина и броя на действителните купувачи. По този начин можете да анализирате тяхното поведение, нуждите им и предпочитанията и да оптимизирате своите продажби.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top