red point

Condiţii generale

Reguli şi Condiţii

Aceste condiţii stabilesc regulile de utilizare de către dvs. a site-ului nostru. Utilizând site-ul nostru, dvs. sunteţi de acord cu textul integral al acestor reguli şi condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu o parte din textul condiţiilor sau cu textul integral al regulilor, atunci dvs. nu trebuie să utilizaţi site-ul nostru. Site-ul nostru foloseşte cookie-uri. Utilizând site-ul nostru şi fiind de acord cu aceste reguli, dvs. acceptaţi utilizarea cookie-urilor în cadrul declaraţiei noastre de confidenţialitate.

Licenţă de utilizare a site-ului

Cu excepţia cazului în care se specifică altfel, noi, ca firmă, deţinem drepturile de proprietate intelectuală pentru acest site şi pentru tot materialul folosit pe acesta. Sub rezerva condiţiilor de licenţă enumerate mai jos, toate drepturile de proprietate intelectuală sunt rezervate. Puteţi vizualiza, descărca pentru stocare în cache, printa/imprima pagini sau alt conţinut de pe site numai pentru uzul dvs. personal, sub rezerva limitărilor indicate pe această pagină.

Nu este permis să:

  • Publicaţi materiale de pe acest site (inclusiv repostări pe alt site);
  • Vindeţi, închiriaţi sau licenţiaţi material de pe acest site;
  • Afişaţi public material de pe acest site;
  • Copiaţi sau utilizaţi material de pe acest site în scopuri comerciale;
  • Editaţi şi utilizaţi conţinut de pe acest site, cu excepţia cazului în care acest conţinut este indicat în mod expres că este supus repostărilor.

Utilizare Acceptabilă

Nu este permis să utilizaţi acest site într-un mod care ar putea cauza daune site-ului în sine şi ar putea compromite accesul liber al acestuia prin Internet. Nu este permisă orice utilizare ilegală, nereglementată, cum ar fi distribuirea de viruşi şi software malware. Nu este permisă colectarea automată a informaţiilor de pe acest site. Nu este permisă utilizarea acestui site pentru trimiterea de mesaje şi materiale publicitare.

Acces limitat

Accesul la anumite zone ale site-ului este limitat. Ne rezervăm dreptul de a limita accesul la alte resurse ale site-ului sau la întregul site atunci când considerăm că este necesar.

Conţinutul utilizatorului

Pe această pagină, „Conţinutul dvs.” se referă la materiale (inclusiv text, fotografii, înregistrări audio, clipuri video şi fişiere audio-video) pe care dvs. le trimiteţi pe site-ul nostru din orice fel de motive. Dvs. ne acordaţi dreptul deplin de a folosi, publica, edita, traduce şi distribui conţinutul dvs. în publicaţii media existente sau viitoare. De asemenea, dvs. ne oferiţi dreptul de a acorda sub licenţă acest conţinut precum şi dreptul de a lua măsuri împotriva utilizării neautorizate a acestui conţinut. Dvs. garantaţi şi declaraţi că conţinutul dvs. va respecta condiţiile de utilizare enumerate. Conţinutul dvs. nu trebuie să fie ilegal în niciun fel, şi nu trebuie să încalce regulile unor terţe părţi şi să nu genereze depunerea unor acţiuni judiciare împotriva dvs. sau a noastră sau a unei terţe părţi (pentru orice caz în parte, conform legii respective). Pe acest site, dvs. nu trebuie să utilizaţi un conţinut care a fost obiectul unor acţiuni judiciare sau al altor plângeri similare. Ne rezervăm dreptul de a edita şi elimina orice material care este trimis pentru publicare pe site-ul nostru sau care este stocat pe serverele noastre. Indiferent de drepturile noastre în cadrul acestor condiţii, în legătură cu conţinutul dvs., nu avem nicio obligaţie de a controla materialele trimise şi postate.

Garanţii limitate

În măsura maximă permisă de lege, nu excludem toate declaraţiile, garanţiile şi condiţiile referitoare la acest site şi utilizarea acestuia (inclusiv fără limitare la orice garanţii implicite de lege cu privire la calitatea satisfăcătoare şi valabilitatea de utilizare).

Limitări şi excluderi de răspundere

Nimic din aceste condiţii de utilizare nu va limita răspunderea noastră şi a dvs. în caz de:

  1. deces sau vătămare corporală rezultate din neglijenţă;
  2. fraudă sau interpretare criminală.

Nimic din aceste condiţii de utilizare nu va limita răspunderea noastră şi a dvs. în vreun mod interzis de lege.

Limitările şi excluderile de răspundere definite în această secţiune sunt supuse condiţiilor descrise în paragraful precedent şi guvernează toate obligaţiile care decurg din aceste condiţii de utilizare sau în legătură cu obiectul acestor condiţii de utilizare, inclusiv obligaţii care decurg din contract, inclusiv cazuri de neglijenţă sau de încălcare a unei obligaţii legale.

Datorită faptului că site-ul web, informaţiile şi serviciile prezentate pe acesta sunt oferite gratuit, nu putem fi traşi la răspundere în caz de pierdere sau daună.

Nu vom fi răspunzători faţă de dvs. pentru orice pierderi ce decurg din orice eveniment/e care sunt în afara controlului nostru.

Nu vom fi răspunzători faţă de dvs. pentru pierderi comerciale de orice natură, inclusiv pierdere sau reducere a profiturilor, economii anticipate, contracte de afaceri şi oportunităţi comerciale.

Nu vom fi răspunzători faţă de dvs. pentru nicio pierdere sau deteriorare a oricăror date, baze de date sau software. Nu vom fi răspunzători faţă de dvs. pentru orice pierderi sau daune speciale, indirecte sau ulterioare.

Încălcări ale acestor Reguli şi Condiţii

În cadrul regulilor enumerate, în cazul încălcării acestora, avem dreptul să luăm următoarele măsuri:

  • Încetarea conexiunii dvs. la site;
  • Interzicerea vizitei dvs. pe site prin blocarea adresei IP;
  • Trimiterea unei solicitări către ISP-ul dvs. pentru a vă bloca accesul, în cazul în care se ajunge la o acţiune în justiţie.

Despăgubire

Prin prezenta dvs. declaraţi că sunteţi de acord să ne despăgubiţi împotriva oricărui tip de pierderi şi cheltuieli suferite sau suportate de noi în legătură cu orice încălcare de către dvs. a uneia dintre prevederile acestor condiţii de utilizare.

Modificarea Condiţiilor

Noi putem edita prezentele condiţii de utilizare, dacă este necesar. Regulile şi condiţiile modificate vor fi considerate aplicabile de la data publicării lor.

Transfer

Putem să transferăm sau să folosim în alt mod drepturile şi obligaţiile noastre conform prezentelor condiţii de utilizare, fără să vă notificăm cu privire la acest lucru. Dvs. nu aveţi dreptul de a vă transfera sau cesiona drepturile şi obligaţiile conform prezentelor condiţii de utilizare a acestui site.

Restricţionare

Dacă vreo prevedere a prezentelor condiţii de utilizare este considerată ilegală de către un tribunal sau de către un alt organ competent, restul prevederilor vor continua să fie în vigoare.

Excluderea drepturilor unor terţe persoane

Aceste condiţii de utilizare sunt în beneficiul reciproc al dvs. şi al nostru, şi nu sunt destinate a fi aplicate către terţe persoane. Aplicarea drepturilor noastre şi a drepturilor dvs. în legătură cu aceste condiţii de utilizare nu sunt supuse aprobării de către terţe persoane.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Toate drepturile rezervate!
Back To Top