red point Интелигентни паркинг решения

 

За изграждане на сигурен и функционален паркинг се грижим ние - от Ен Ер Джи Софт ЕООД! Удовлетворявайки нуждите на досегашните си и потенциални бъдещи клиенти, ние създадохме гъвкави комплексни паркинг системи, които да отговарят и на най-предизвикателните задания, свързани с натоварване, бюджет, функционалност, особености на терена и други изисквания. Основната цел на една такава система е да организира и автоматизира входно-изходния поток на автомобили в паркинг зоните, както и да подобри обслужването и разплащането на престоя в зоната.

Системата може да включва следните компоненти:

 • Бариера/и;
 • Колонка за вход;
 • Колонка за изход;
 • Разплащателен терминал;
 • Контролери за управление на служебни и абонаментни карти и др.
 • UHF RFID reader;
 • UHF стикери.

Освен повишена сигурност, паркинг системите спестяват време за осигуряване на безпроблемно, бързо и удобно паркиране. 

Още функционалности:

 • Контрол на потока от входящи и изходящи автомобили;
 • Справки за автомобилни преминавания; 
 • Справки от разплащателен терминал за сумите, които са заплатени за определен период от време;
 • Създаване на неограничен брой тарифни планове, работещи едновременно и независимо един от друг, покриващи Вашите нужди;
 • Работа с карти за многократна употреба в съответствие с европейската практика за опазване на околната среда;
 • Онлайн наблюдение на входно/изходните зони и визуализация.

За да бъдем сигурни в качеството на предлаганите продукти, произвеждаме колонките за вход/изход, както и станциите за разплащане. Бариерите, използвани в повечето изградени от нас паркинги, са изработени от наши ексклузивни партньори, доказали своето качество в годините на пазара у нас и в Европа. 

Специализираният софтуер за паркинг системи, разработен изцяло от Ен Ер Джи Софт ЕООД, може да покрие различни изисквания и задания, специфични за всеки клиент от прочитане на картата на вход и записване на регистрационен номер в системата до издаване на касови бележки и фискален отчет за избран период.

 

Система за разпознаване на регистрационни номера

Системата за разпознаване на регистрационни номера (LPR) улеснява работата по управлението на Вашия паркинг. Натискането на няколко бутона ви дават възможността да организирате списък с автомобили, които да не се допускат (зададени в черен списък) или да бъдат допускани без карта (на абонамент), само посредством заснемане и прочитане на техните регистрационни номера от камера разположена в идеален ъгъл от нашите специалисти. Системата автоматично разпознава регистрационния номер, независимо от светлините условия, намалената видимост или частично замърсяване.

LPR

© 2023 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top