red point

NRJ Soft Ltd - сертифицирана компания по стандарти ISO

Знаете, че заради Вас - нашите клиенти, продължаваме да се усъвършенстваме!

Защо ни е нужен сертификат?

Общоприето мнение е, че сертификатът е просто документ, който компаниите „размахват“ пред потенциални клиенти и партньори. Но всъщност той е много повече от самоизтъкване. Това е работеща стратегия, която помага на компаниите да повишат ефективността си, а с това и удовлетвореността на своите клиенти.

Работим с фирма Инсерт, които са българският орган за сертификация на системи за управление. От Март 2019 година сме сертифицирани по БДС EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството, а също и по БДС EN ISO/IEC 27001:2017 - Системи за управление на сигурността на информацията. А от началото на 2023 година имаме и сертификати по БДС EN ISO 14001:2015 - Системи за управление по отношение на околната среда и по БДС ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Ние стриктно спазваме всички разпоредби и съответно успешно покриваме критериите на всеки одит!

За да защитите интересите си, доверете се на професионалистите от NRJ Soft!


© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top