red point

За нас

NRJ Soft е водещ технологичен партньор и системен интегратор на интелигентни решения
за сигурност, безопасност и контрол

 

 

 

 

Кои сме ние?

Ен Ер Джи Софт ЕООД е лидер в проектирането, изграждането и поддръжката на интегрирани системи за сигурност и контрол. Успехът на нашата компания се дължи на силен екип, усърдие и постоянство. Главната ни цел е да посрещаме повишаващите се изисквания към нашата работа с подготвени екипи и гъвкави и рентабилни решения, съобразени със специфичните потребности и финансови възможности на отделните ни клиенти. Същевременно непрекъснато се стремим да надхвърлим техните очаквания.

Как системният интегратор може да помогне на Вашия бизнес?

Предоставяме техническа експертиза и цялостни насоки, необходими за правилното интегриране и управление на системите в съответствие с нормативните изисквания. Можете да се възползвате от услугите на системен интегратор, за да оптимизирате работните си процеси, което им позволява да работят по-ефикасно с най-новите технологии.

 

Инсталираме и поддържаме комплексни решения

Работим със страст, енергия, знание и отдаденост

 

Стартирахме проект по процедура „Технологична модернизация“

 

На 10.04.2023 г. Ен Ер Джи Софт ЕООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „Технологична модернизация“.

Общата стойност на проекта е 1 393 247.12 лв., от които 696 623.56 лв. европейско финансиране, 0.00 лв. национално съфинансиран, както и 696 623.56 лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира и цифровизира производството във фирма "Ен Ер Джи Софт" ЕООД.

Поставената цел ще бъде постигната посредством инвестицията във високотехнологично производствено оборудване, което ще бъде използвано в производството на иновативни комплексни паркинг системи. Планираните за закупуване по проекта ДМА и ДНА ще допринесат за повишаване прилагането на информационно-комуникационни технологии в производствения процес, разширяване на производствения капацитет, оптимизиране производствените процеси, увеличаване на експортния потенциал и подобряване на енергийната ефективност на дружеството.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕН ЕР ДЖИ СОФТ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и МИР.

Внедряваме все по-нови технологии, с които непрекъснато повишаваме ефективността и качеството на нашите услуги

 

 

При нас ще получите:

  • Професионална консултация при избора на конкретен продукт
  • Проектиране на цялостна система, съобразно Вашите желания и потребности
  • Експертен монтаж на високотехнологично оборудване
  • Техническа поддръжка и следпродажбено обслужване

Системите на Ен Ер Джи Софт ЕООД се интегрират изключително бързо и осигуряват стабилността, конфиденциалността и сигурността на Вашия бизнес, офис или дом. А доказателство за нашия професионализъм са имената на едни от най-големите ни клиенти, които продължават да ни се доверяват за осигуряване на безопасността на своята дейност и разчитат на нас при реализацията на своите идеи и проекти. Бизнесите стават все по-зависими от технологиите, съответно нуждата от системни интегратори само ще нараства.

 

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top