red point Новини

Процедура по открит избор с публична покана

14.10.2023

Процедура по открит избор с публична покана стартира на 06.10.2023 г.

 

 

О Б Я В А

 

Процедура по открит избор с публична покана за „Доставка на ДМА и ДНА: Обособена позиция 1: Сървъри - 4 бр. Обособена позиция 2: Дисков масив NAS - 1 бр. Обособена позиция 3: Дисков масив SAN - 1 бр. Обособена позиция 4: Специализиран софтуер за управление на сървъри -1бр. Обособена позиция 5: Специализиран софтуер за виртуализация - 8 бр.“

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена ТУК и от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк https://eumis2020.government.bg.

Валидна до: петък, 13.10.2023 г.


© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top