red point Новини

Сертифициране по ISO стандарти

14.03.2023

За да осигурим поддържането на високи стандарти в нашата работа, внедрихме още две системи за управление по отношение на околната среда и безопасни условия на труд.

В началото на месец Март преминахме успешно одит на системата за управление на качеството и системата за управление на сигурността на информацията. Бяха разгледани всички работни процеси в компанията и голямо внимание се обърна на поставените за 2023 г. цели за защита на информационната сигурност. Функционирането на системите гарантира качеството на предоставените услуги и ни помага да изграждаме още по-голямо доверие в клиентите си.

Уверете се в NRJ Soft като доверен партньор като разгледате страницата ни Стандарти ISO!


© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top