red point Новини

Стартираме проект по процедура „Технологична модернизация“

24.04.2023

На 10.04.2023 г. Ен Ер Джи Софт ЕООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „Технологична модернизация“.

Общата стойност на проекта е 1 393 247.12 лв., от които 696 623.56 лв. европейско финансиране, 0.00 лв. национално съфинансиран, както и 696 623.56 лв. самофинансиране от бенефициента.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира и цифровизира производството във фирма "Ен Ер Джи Софт" ЕООД.

Поставената цел ще бъде постигната посредством инвестицията във високотехнологично производствено оборудване, което ще бъде използвано в производството на иновативни комплексни паркинг системи. Планираните за закупуване по проекта ДМА и ДНА ще допринесат за повишаване прилагането на информационно-комуникационни технологии в производствения процес, разширяване на производствения капацитет, оптимизиране производствените процеси, увеличаване на експортния потенциал и подобряване на енергийната ефективност на дружеството.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.
Край на проекта: 10.04.2024 г.


© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top