red point Система за контрол на достъпа

Изтегли софтуер

Успехът на всяка компания зависи от ефективността на работата на персонала. Управлението на служителите е сложен и трудоемък процес, при който често с течение на времето проблемите стават все повече и повече. Днес организациите отбелязват все по-нарастващата необходимост от наблюдение и гарантиране на качествен контрол над служителите си. Един от съвременните подходи е въвеждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и прецизно отчитане на работното време, за да се избегнат недоразумения и злоупотреби, които служителите понякога съзнателно извършват.

Спазването на работното време е основен фактор. Затова NRJ Access ще Ви помогне успешно да контролирате този процес. Това е автоматизация, която ще въведе ред и дисциплина у служителите Ви. Системата осигурява пълен административен контрол на точките за достъп и подробен отчет на работното време. Предоставя статистика за закъснение, явяване/неявяване на работа, преждевременно напускане, извънреден труд. Обработената информация може да бъде изпратена по e-mail. Така по всяко време ще сте информирани кои служители са на работното си място и кои не. 

Защо да изберете нашия софтуер? 

NRJ Access е гъвкава и многофункционална система, която е лесна за използване и предоставя следните възможности:

 • Контрол върху входно-изходния поток от хора и автомобили;
 • Спестява време и усилия за следенето и спазването на работното време;
 • Генериране и експортиране на справки в xls; pdf; csv; txt, html; 
 • Индивидуална статистика за заработени часове;
 • Дефиниране на почивки;
 • Задаване на неограничен брой работни смени;
 • Автоматично отчитане на закъснения и отсъствия;
 • Отчитане и настройка на извънреден труд;
 • Архив на регистрираните събития и справки за минали периоди;
 • Локален и глобален Anti-passback;
 • Автоматично разпределение на работните смени на база вход-изход на служител;
 • Създаване на гъвкав план за достъп с помощта на времеви зони;
 • Системата разполага с модул Видео верификация;
 • Свързване с други системи за СОТ и видеонаблюдение;
 • Свързване с противопожарни системи;
 • Възможност за интеграция с Microsoft Active Directory за заключване на потребителски акаунт;
 • Лесна инсталация.

Системите за контрол на достъпа и отчитане на работното време ще Ви помогнат да повишите ефективността на служителите си приблизително с 50%; ще допринесат да оптимизирате оперативните си разходи, както и да предотвратите кражби от злонамерени клиенти и служители.

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top