red point Соларни панели

Фотоволтаичните модули /панели/ преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия на базата на фотоелектричен /фотоволтаичен/ ефект. Модулите генерират постоянно напрежение/ток. Специализирани преобразуватели, наречени инвертори, преобразуват постоянно токовите параметри /DC/ в променливотокови /АС/, като по този начин изходните данни са съвместими с електроразпределителната мрежа и консуматорите в нея.

Ен Ер Джи Софт ЕООД изготвя идейни и работни проекти за изграждане на фотоволтаични системи.

Дейностите, които извършваме са:

  • Изготвяне на идеен проект;
  • Изготвяне на работен проект;
  • Доставка и монтаж на оборудването;
  • Извършване на СМР.

Допълнителни услуги:

  • Изготвяне на проект;
  • Прогнозна ефективност на соларните панели;
  • Съдействие при присъединяване към ЕРП мрежата;

Представените от Ен Ер Джи Софт продукти са изцяло съобразени и съвместими с приложимите стандарти в Европа и България.

Наистина си струва да се инвестира в соларните системи. Те дават известна независимост, използвайки изцяло природен ресурс, икономически изгодни са и спомагат за опазването на планетата. А в отдалечени или трудно достъпни райони са единствена възможност за снабдяване с електричество. 

Изборът на фотоволтаична система за дома или бизнеса е сложна задача, зависеща от множество фактори. Можете изцяло да разчитате на нашите консултанти при планирането и проектирането на системата, за да отговори адекватно на енергийните нужди на домакинството или бизнеса Ви.

 

Нашите проекти:

 

© 2021 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top