red point Соларни панели

Финансиране

Фотоволтаичните модули /панели/ преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия на базата на фотоелектричен /фотоволтаичен/ ефект. Модулите генерират постоянно напрежение/ток. Специализирани преобразуватели, наречени инвертори, преобразуват постоянно токовите параметри /DC/ в променливотокови /АС/, като по този начин изходните данни са съвместими с електроразпределителната мрежа и консуматорите в нея.

picture

Инестицията в соларните системи е стъпка напред към по-екологично бъдеще. Те дават известна независимост на собственика, използвайки изцяло природен ресурс, икономически изгодни са и спомагат за опазването на планетата. А в отдалечени или трудно достъпни райони са единствена възможност за снабдяване с електричество.

 

Дейностите, които извършваме са:

  • Изготвяне на идеен проект;
  • Изготвяне на работен проект;
  • Доставка и монтаж на оборудването;
  • Извършване на СМР.

Допълнителни услуги:

  • Изготвяне на проект;
  • Прогнозна ефективност на соларните панели;
  • Съдействие при присъединяване към ЕРП мрежата;

 

Представените от Ен Ер Джи Софт продукти са изцяло съобразени и съвместими с приложимите стандарти в Европа и България

Изборът на фотоволтаична система за дома или бизнеса е сложна и комплексна задача, зависеща от редица фактори, за да се превърне в успешна инвестиция с многократна възвръщаемост.

А правилното проектиране и изграждането й е гаранция за нейното ефективно действие и дълъг експлоатационен живот!

Можете изцяло да разчитате на нашите експерти при изграждане на системата, за да отговори адекватно на енергийните нужди на домакинството или бизнеса Ви.

Проекти

© 2024 NRJ Soft Ltd. Всички права запазени!
Back To Top